Slopen

Sloopwerk kun je toepassen op woningen, bedrijfspanden en ander ontroerend goed. Sloopwerk houdt meer in dan je zou denken. Je kunt diverse dingen slopen, zoals:

 • weghalen van asbest
 • slopen van betonvloer
 • verwijderen van tussenmuren, zoals ook een draagmuur
 • slopen van schoorstenen

Zomaar beginnen met slopen is zeker niet verstandig, ook al wordt je door een bedrijf geadviseerd gezien niet alle bedrijven de strenge regels zo nauw nemen. Je vindt hier meer over op deze sites:

Slopen mag zoals gezegd niet zomaar. Er bestaat een strenge regelgeving voor het slopen. Selectief werken is een onderdeel daarvan. Ruim 80% van het vrijgekomen materiaal wordt vaak hergebruikt. Er zijn een aantal aspecten waar men rekening mee moet houden, zoals:

 • het aanvragen van een vergunning
 • het werken volgens de wettelijke regels en normen
 • omgang met vrijkomende materialen

Procedure sloopaanvraag

Wanneer je het sloopwerk laat uitvoeren door een erkend sloopbedrijf kan je verwachten dat de onderstaande punten worden nagestreefd.

 • gecertificeerd in sloopwerk en asbest verwijderen
 • het uitvoeren van een asbestinventarisatierapport indien er sprake is van asbest in de woning of pand
 • een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van elk sloopproject;
 • het aanvragen van een sloopvergunning bij de gemeente
 • medewerkers die beschikken over een VCA diploma

Zie ook: www.omgevingsloket.nl